Naše služby

Sme tu, aby sme Vás chránili

Naše služby poskytujeme s odbornou starostlivosťou na základe analýzy rizík, návrhu bezpečnostnej politiky, vypracovania bezpečnostného projektu a podľa individuálnych požiadaviek klienta, aj na základe všeobecne hroziacich protiprávnych udalostí. Taktiež zabezpečujeme aj usporiadateľskú službu na rôznych športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

Ochrana na verejnosti

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste.

Ochrana v súkromí

Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste.

Ochrana osoby

Zabezpečovanie ochrany osôb.

Ochrana pri preprave

Ochrana majetku a osoby pri preprave.

Ochrana prepravy

Ochrana prepravy majetku a osoby.

Poriadok

Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb.

Zabezpečovacie systémy

Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, alebo chráneného miesta.

Plánovanie

Vypracovanie plánu ochrany.

Monitorovanie

Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

Prečo si vybrať nás?

Sme hrdí na to, že našim klientom poskytujeme zabezpečenie nepretržitej bezpečnosti.