Referencie

Referencie BDM SECURITY

Spoločnosť BDM SECURITY zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli naši zamestnanci a spolupracovníci pri poskytovaní služieb a tomuto venuje osobitnú pozornosť. Naša spoločnosť z uvedeného dôvodu preto neuvádza vo svojich prezentačných materiáloch všetky naše referencie. Z tohto dôvodu nie je nasledujúci výpočet úplný, ale len obmedzený na tie referencie, s ktorými obchodní partneri počas našej spolupráce vyslovili svoj súhlas.

 • HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA a.s.
 • FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.
 • WinterClassic 2019
 • PRO-HOKEJ, a.s.
 • Slovenský zväz ľadového hokeja
 • Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 FANZÓNA
 • Medzinárodné letecké dni SIAF
 • Celoštátne oslavy 75. výročia SNP
 • Obec Hrušov
 • Obec Zvolenská Slatina
 • SpeedwayClub Žarnovica
 • Mesto Banská Bystrica
 • Mesto Veľký Krtíš
 • Mesto Žiar nad Hronom
 • FUBABY
 • Slovenský futbalový zväz
 • MŠK Žiar nad Hronom, s.r.o.